Stormandsgården

- fra Stepping Mølle 8 km vest for Christiansfeld, Sønderjylland

Tegning: J.Andersen, Haderslev Musem

Tegning: J.Andersen, Haderslev Musem

I århundredet efter Kristi fødsel lå denne gård og den tilhørende landsby ved Stepping vest for Christiansfeld i Sønderjylland. I nærheden af stormandsgården lå en mindre gård samt en gravplads, hvor stormandsfamilien blev begravet

Selve stormandsgården bestod af 3 langhuse, og hele gården var omgivet af hegn.

Det største hus var næsten 20 meter langt og 5,5 meter bredt. Det var stormandsfamiliens beboelseshus.

Det næststørste hus var ca. 18 meter langt og 5 meter bredt. Det var sandsynligvis indrettet til stald for husdyrene og lade.

Det mindste hus var ca. 13 meter langt og 5 meter bredt. Det kan have været brugt til samlings- og ceremonihus eller værksted.

Tilhugning
Arbejdet med opførelse af stormandsgården blev påbegyndt i foråret 2004. I løbet af årene 2004-2007 er de to første huse blevet bygget og indrettet. I løbet af 2008 byggedes og indrettedes det tredje hus.

Det største hus er nu indrettet dels som et rigtigt jernalderbeboelseshus for »stormandsfamilien« dels som et hus, hvor alle beboere i landsbyen kan forsamles til fælles arrangementer.

Det andet hus (»vølvens hus«) indrettes både som tekstilværksted og til forskellige drama/rollespilsaktiviteter.

Det tredje hus skal indrettes til stald, lade og forskellige landbrugsaktiviteter.

I 2008 blev stormandsgården for alvor taget i brug som en integreret del af aktiviteterne i Jernaldermiljøet.